เส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด เกิดขึ้นได้ง่ายจากพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจำวันที่คุณยังไม่รู้

เส้นเลือดขอด คือ สามารถเกิดขึ้นได้จากเส้นเลือดดำที่อยู่บริเวณเท้าของเรา ซึ่งประกอบด้วยกัน 2 เส้นอยู่ที่ผิวของเรา เรียกในทางการแพทย์ว่า “superficial vein” จะมีหน้าที่นำเอาเลือดจากผิวหนังส่งปที่เส้นเลือดดำที่ลึกลงไป (deep vein) เพื่อที่จะนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจของเรา   พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิด