สัญญาณอันตราย

ตามัว นั้นส่งสัญญาณอันตรายกับดวงตาอย่างไร วิธีการรักษาดวงตาของคุณ

การมองเห็นภาพเบลอนี้ หรือ ตามัว โดยทั่วไปนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพของดวงตา คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายตาประเภทต่างๆ เช่นสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตาสูงวัย และโรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD) ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาการมองเห็นภาพไม่คมชัดได้ ซึ่งอย่างไรก็ตามบางกรณีนี้อาจจะมีสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับดวงตาของเราโดยตรง เช่น โรคลมชัก ไมเกรน