ต่างประเทศ

ประเทศจีน นับถือศาสนาใดบ้าง

ประเทศจีน ได้นับถือศาสนาใดบ้าง และแต่ละศาสนาแตกต่างกันอย่างไร เช่น ศาสนาพุทธได้เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศจีนประมาณก่อนและหลังศตวรรษที่ 1 เริ่มได้รับ การเผยแพร่อย่างกว้างขวางหลังศตวรรษที่ 4 จนค่อย ๆ กลายเป็นศาสนาที่มีอิทธิพล ใหญ่ที่สุดในจีน ศาสนาพุทธของจีนประกอบด้วยตระกูลภาษาอันสำคัญ 3

ผงชูรส คืออะไร กินอย่างไรให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

เมื่อพูดถึงเครื่องปรุงรส ผงชูรส หรือเรียกทางเคมี โมโนโซเดียมกลูตาเมต ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับการปรุงรสอาหารที่มีใช้มากในครัวเรือน เพื่อช่วยให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อมน่ารับประทาน ผงชูรสจัดเป็นสารเพิ่มกลิ่นรสอาหาร นิยมใช้เติมลงในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลา และซุปต่างๆ แต่ในการใช้จะต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ การผลิตผงชูรสเพื่อจำหน่ายครั้งแรกใช้ชื่อทางการค้าเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า อายิโนะโมะโต๊ะ มีความหมายว่า