May 11

ไวรัสตับอักเสบ คืออะไร?

ขึ้นชื่อว่าอวัยวะของคนเรานั้นมีความสำคัญทุกส่วนนะคะ และสำหรับวันนี้เราจะมาก กล่าวถึง ไวรัสตับอักเสบ ซึ่งโรคนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ทุกคน และไวรัสตับอักเสบเกิดตรงตับเพราะว่าตับนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ปกติตับคนเรานั้นจะมีน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม โดยอยู่หลังกระบังลม หน้าที่ของตับ คือ เป็นคลังสะสมอาหาร   สังเคราะห์สารต่างๆ  ฯลฯ

ไวรัสตับอักเสบ ซี

และเว็บไซต์ GclubDownload ผู้ให้บริการด้านการเดิมพันออนไลน์ ก็ยังได้บอกอีกนะคะว่า ตับ ถือว่าเป็นอวัยวะที่มีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ง่าย ซึ่งตับสามารถเกิดโรคได้ อย่างเช่น โรคตับอักเสบ (hepatitis) โรคตับแข็ง (cirrhosis) มะเร็งตับ (liver cancer)โรคไขมันในตับ (fatty liver) โรคฝีในตับ (liver abscess)

โรคตับอักเสบมี 2 ชนิด

1.โรคตับอักเสบเฉียบพลัน (acute hepatitis)  คือ โรคตับอักเสบที่เป็นไม่นานก็หาย สำหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบเฉียบพลันส่วนใหญ่มีอาการ 2-3 สัปดาห์โดยมากไม่เกิน 2 เดือน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะหายขาดจะมีบางส่วนเป็นตับอักเสบเรื้อรัง และบางรายรุนแรงถึงกับเสียชีวิตได้

2.โรคตับอักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis) คือ ตับอักเสบที่เป็นนานกว่า 6 เดือน ซึ่งโรคนี้จะแบ่งเป็น 2 ชนิดดังนี้

2.1 chronic persistent ซึ่งจะเป็นการอักเสบของตับแบบค่อยๆเป็น และอาการไม่รุนแรงแต่อย่างไรก็ตามโรคสามารถที่จะทำให้ตับมีการอักเสบมาก

2.2 chronic active hepatitis.มีการอักเสบของตับ และตับก็ถูกทำลายมากและเกิดโรคตับแข็ง

สาเหตุของ ไวรัสตับอักเสบ

  1. โรคตับอักเสบ อาจจะเกิดจากการเชื้อไวรัส มีหลายชนิดได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ ,บ,ซี,ดี,อี
  2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  3. ยาบางชนิด อย่างเช่น ยารักษาวัณโรค ยาพาราเซ็ตตามอล เมื่อได้รับยาในขนาดสูงมากก็สามารถทำให้ตับถูกทำลายได้

ไวรัสตับอักเสบมีกี่ชนิด

ไวรัสตับอักเสบ บี อันตรายไหม

ในปัจจุบันนี้โลกเราเปลี่ยนไป โรคต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วย และไวรัสตับอักเสบที่ค้นพบว่าก่อโรคในคนได้บ่อยๆประกอบด้วยไวรัสตับอักเสบชนิด เอ บี ซี ดี และ อี โดยสาเหตุของการเกิดโรคนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเข้าไปในตับโดยแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน อธิบายได้ดังนี้

ไวรัสตับอักเสบเอ

ว่ากันว่าไวรัสตับอักเสบเอ นั้นเกิดจากไวรัสดั่งเดิมที่มีการกล่าวไว้ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ที่ได้มีการบรรยายไว้ถึงการระบาดโดยเกิดดีซ่านกันทั้งเมือง ไวรัส เอ นี้เกิดการติดต่อได้ง่ายทางการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หลังจากที่เชื้อโรคผ่านทางกระเพาะ ไปยังลำไส้

ในเบื้องต้นเชื้อตัวนี้จะฝังตัวอยู่ในลำไส้หลังจากนั้นก็จะกระจายเข้าสู่ตับอันเป็นที่อยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเชื่อ และสำหรับเชื้อตัวนี้ หลังจากรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วก็จะเกิดอาการตับอักเสบเฉียบพลันคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ดีซ่าน โดยในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเอ จะมีอาการมากกว่าในเด็ก

และในประเทศไทยในปัจจุบันการระบาดของไวรัสตับอักเสบ เอไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย การระบาดที่มีรายงาน ในช่วงหลังมักจะเกิดตามแหล่งที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นบ้านเด็กอ่อน ค่ายทหาร รวมไปถึงล่าสุด ได้มีการระบาดตามจังหวัดแนวตะเข็บชายแดน ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นไวรัสที่เป็นเฉียบพลัน หายแล้วหายขาดในคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วจะไม่เป็นซ้ำอีก

ไวรัสตับอักเสบบี

นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยรวมไปถึงเพื่อนบ้านใน AEC ทั้งหมดอีกด้วยนะคะ เนื่องจากว่าประชากรไทยในปัจจุบันถึง ประมาณร้อยละ 3 ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี อยู่ในร่างกาย และสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีมากเนื่องจากการติดเชื้อในภูมิภาคนี้นั้นมักเกิดจากการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูก

ซึ่งกว่ายี่สิบปีก่อนประเทศไทยยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันเด็กแรกเกิด แม่ที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ทำให้เด็ก เหล่านั้นส่วนใหญ่ติดเชื้อระหว่างการคลอด และจากการติดเชื้อจากสาเหตุนี้มักจะทำให้เกิดการแฝงตัวเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง

โดยผลที่เกิดขึ้นนี้ในระยะยาวของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี นั้นคือ ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในระยะยาว และถ้าหากไม่ได้รับการติดตามรักษาที่เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรังมีแนวทางในการรักษาได้ในบางระยะของโรคเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ แทรกซ้อนในระยะยาวดังกล่าว

ไวรัสตับอักเสบซี

นับว่าเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการติดเชื้อเกิดจากการรับเลือด หรือการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น อย่างเช่น การสัก การใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดพอ  ไวรัสชนิดนี้มักไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติใดๆ จากภาวะตับอักเสบฉับพลัน แต่ว่าเชื่อไวรัสตับอักเสบ ซี ก็จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของตับ

เมื่อมีการอักเสบไปนานๆ ก็จะเกิดพังผืดสะสมภายในตับจนกลายเป็นตับแข็งในที่สุด และในปัจจุบันมีแนวทางในการรักษาไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถทำให้หายขาดได้ในผู้ป่วยหลายๆราย

ไวรัสตับอักเสบดี

นับว่าเป็นไวรัสที่แฝงมากับไวรัสตับอักเสบ บี เพราะว่าเชื่อไวรัสตับอักเสบ ดี นั้นสามารถพบได้มากในกลุ่มประเทศยุโรปมากกว่าในประเทศไทย โดยไวรัสตัวนี้จะเป็น ไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเอง หรือเป็นไวรัสพิการนั่นเอง โดยเชื่อไวรัสตับอักเสบ ดีต้องอาศัยส่วนประกอบของไวรัสตับอักเสบบี ในการแบ่งตัว

ดังนั้นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ดี จะเกิดขึ้นพร้อมกับไวรัสตับอักเสบบี หรืออาจจะเกิดในผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแฝงอยู่ ในร่างกาย โดยอาการของไวรัสตับอักเสบ ดี จะทำให้เกิดตับอักเสบซ้ำซ้อนขึ้นมาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี การรักษาเป็นการรักษาร่วมกันไปกับไวรัสตับอักเสบ บี

ไวรัสตับอักเสบอี

เป็นไวรัสน้องใหม่ที่มีการตรวจพบมากขึ้นในระยะหลัง และในประเทศไทยไวรัสตับอักเสบอี พบได้ประปราย ไม่ได้มากมาย การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ อีจะทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน ตัวเหลืองตาเหลือง ผู้ป่วยหลายๆรายอาจมีอาการเหลืองนานเป็นอาทิตย์ หรือว่าอาจจะมากกว่านั้น

โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี พบได้ทั้งในสัตว์ เช่น หมู กวาง และสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิด โดยการเกิดโรคในคนนั้นผู้ป่วยหลายๆ รายมีประวัติสัมผัสหรือรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ซึ่งเป็นเหตุของการติดเชื้อได้

เรียกได้ว่าโรคไวรัสตับอักเสบ ทุกชนิดนั้นมันจะเกิดขึ้นจากการติดเชื่อ ส่งเชื่อผ่านทางพันธุกรรม รวมถึง พฤติกรรมที่ทำให้เกิดโรค ทุกรายการที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นและไวรัสตับอักเสบนับว่าเป็นโรคที่ติดตอ่กันได้ง่าย เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเราควรระวังให้มากเลยนะคะ