Nov 28

ช็อกโกแลต นอกจากทานแล้วอ้วนยังปนเปื้อนสารตะกั่วอีกด้วย

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเกี่ยวกับการปนเปื้อนใน ช็อกโกแลต ซึ่งมีองค์ในต่างประเทศที่เกี่ยวของด้านนี้ ได้มีการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนในช็อคโกแลต พบว่ามีมากกว่า 18 ยี่ห้อดังที่มีตะกั่วและแคดเมียมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในระดับอันตราย ทำให้ผู้บริโภคที่ได้ทราบข่าว ต่างพากันวิตกกังวลอย่างหนัก เพราะช็อคโกแลตเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะช็อคโกแลตดาร์คที่ไม่ผสมนมหรือส่วนผสมอื่นๆ นั้น มีตะกั่วและแคดเมียมปนเปื้อนอยู่มาก ยิ่งปริมาณโกโก้แมสมากเท่าใด ตะกั่วและแคดเมียมยิ่งมากเท่านั้น

ช็อคโกแลต สารตะกั่ว

เนื่องจาก ตะกั่วและแคดเมียมที่อยู่ในช็อคโกแลตนั้น มาจากแหล่งปลูกโกโก้ ซึ่งมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ปลูก เมื่อโลหะหนักทั้งสองนี้เข้าไปปนเปื้อนในน้ำและดิน พืชที่ปลูกในบริเวณนั้นจะมีการปนเปื้อนต่ำหรือสูง ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของโลหะหนักทั้งสองที่ปนเปื้อนในแหล่งปลูกโกโก้ การปนเปื้อนโลหะหนักทั้งสองนี้ ไม่อาจทำลายได้ด้วยการผ่านกระบวนการความร้อน หากต้องการลดการปนเปื้อน ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีจากแหล่งปลูกที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียมต่ำเช่นเดียวกัน
ในประเทศไทยได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งโครงการที่เฝ้าระวังสินค้าที่มีส่วนผสมของโกโก้อย่างเคร่งครัด ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างช็อคโกแลตมากกว่า 18 ยี่ห้อที่วางจำหน่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไป ซึ่งพบว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักทั้งสองในประเทศไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่างที่สุ่มตรวจ อย่างไรก็ตามการผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าการปริโภคช็อคโกแลตเหลานี้มีความปลอดภัย ผู้บริโภคควรตระหนักว่าการบริโภคช็อคโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโกโก้เป็นส่วนผสมนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กที่อ่อนไหวต่อสารเหล่านี้ได้มากกว่าผู้ใหญ่ หากได้รับในปริมาณจะเป็นอันตรายได้ง่ายกว่า ผู้ปกครองจึงควรจะให้คำแนะนำและฝึกนิสัยการรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้แก่เด็กจะทำรู้จักการบริโภคแต่พอดี ให้กินช็อคโกแลตได้นานๆ ครั้งในปริมาณที่ไม่มากเกินไปในแต่ละครั้งที่รับประทาน
ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ออกแนวทางใหม่สำหรับเกณฑ์การป้องกันตะกั่วและแคดเมียมเกินขนาดในช็อกโกแลตซึ่งจะมีผลในเดือนมกราคม 2562 เพื่อจำกัดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนมากเกินไปจนทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการสะสมของสารปนเปื้อนเหล่านี้ จึงมีการเฝ้าระวังปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ต่างที่มีส่วนผสมของโกโก้ ซึ่งในแต่ละประเทศที่บริโภคช็อคโกแลตควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชากรในประเทศ มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน ช็อกโกแลต ไว้ดังนี้

– ช็อกโกแลตนมที่มีส่วนประกอบของโกโก้แห้งไม่เกินร้อยละ 30 มีแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ช็อกโกแลตที่มีส่วนประกอบของโกโก้กว่าร้อยละ 50 และช็อกโกแลตนมที่มีส่วนประกอบของโกโก้สูงกว่า 30% มีแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ช็อกโกแลตที่มีส่วนประกอบของโกโก้กว่าร้อยละ 50 มีแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
– ผงโกโก้ที่ขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้ายหรือเป็นส่วนประกอบในผงโกโก้ที่ขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (ช็อคโกแลตแบบชงดื่ม) มีแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ถึงแม้จะมีค่าสารตะกั่วและแคดเมียมไม่เกินมาตรฐานก็ตาม เราควรตระหนักถึงสุขภาพนอกเหนือจากสารตะกั่วและแคดเมียมแล้ว ในช็อคโกแลตยังมีส่วนประกอบอื่นๆ อย่างเช่นน้ำตาล นม เป็นต้น หากรับประทานเข้าสู่ร่างกายมากๆ ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากปริมาณแคลอรีของผลิตภัณฑ์ที่มีโกโก้เป็นส่วนประกอบมีแคลอรีสูง เป็นอาหารที่ให้พลังสูงแต่สารอาหารไม่ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน จึงไม่ควรกินในปริมาณมาก พลังงานจากการกินอาหารที่เหมาะสมใน 1 วัน คือ 1,600-2,000 กิโลแคลอรีและไม่ควรมีน้ำตาลมากเกินไป เพราะน้ำตาลเมื่อทานเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆ จะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือด ความดันโลหิต ฯลฯ นอกจากนี้ในตัวของช็อคโกแลตยังมีคาเฟอีนเป็นสารเดียวกันที่อยู่ในกาแฟ ส่งผลทำให้ผู้บริโภครู้สึกขาดช็อคโกแลตไม่ได้ เป็นการเสพติดการกินช็อคโกแลต ต้องการกินในทุกวันซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับสารตะกั่วและแคดเมียม ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยมีหลักฐานยืนยันว่าทำให้เกิดมะเร็งปอด มีหลักฐานอีกว่าทำให้เกิดมะเร็งที่ไตและต่อมลูกหมาก และกำหนดให้สารประกอบของตะกั่วเป็นสารที่น่าจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์อีกด้วย หากสะสมในร่างกายมากๆ

ดังนั้น ถึงเวลาที่เราจะใส่ใจในสุขภาพ หันมาดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ แก่ร่างกาย หากวันนี้เราหรือคนในครอบครัวยังบริโภคช็อคโกแลตในปริมาณมากๆ อยู่ในทุกวัน ควรลดปริมาณลงเรื่อยๆ ฝึกให้เป็นนิสัยในการกินอาหารจำพวกช็อคโกแลตที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลอยู่มาก เพราะน้ำตาลกินในปริมาณที่เหมาะสมจะมีประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ถ้ากินมากเกินไปส่งผลต่อร่างกายแน่นอน หากอดใจไม่ไหวก็อาจจะมีการกำหนดปริมาณให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ไม่ให้สารเหล่านี้มาทำให้เราหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยได้

 

ช็อกโกแลต

ซึ่ง  gclub online คาสิโนออนไลน์ที่เปิดให้บริการด้วยความมั่นคงและพร้อมทำให้นักพนันเข้ามาร่วมสนุกสนานแนะนำว่าในการตรวจวัดสารปนเปื้อนของ FDA ที่อยู่ในประเทศไทยอยู่มาก แต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ นั้นก็ขอให้ลดปริมาณในการทานให้น้อยลงกว่าเดิม อาจจะนานๆ ทานครั้ง เพียงเท่านี้ มันก็จะหมดปัญหาแล้ว และยังจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนและก็ฟันผุอีกด้วย