Oct 18

กระดาษ ประวัติความเป็นมาของกระดาษที่เราใช้กันทุกวัน พืชที่ใช้ผลิต

วันนี้จะพามารู้จัก กระดาษ ที่เราหรือใครๆก็รู้จักและใช้กันอยู่ทุกวัน แต่รู้หรือไม่ว่ากระดาษมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แหล่งกำเนิดมาจากที่ไหน แล้วประเทศไทยผลิตกระดาษขึ้นใช้และจำหน่ายได้อย่างไร ใช้อะไรเป็นวัตถุดิบผลิตกระดาษขึ้นมา วันนี้เรามีคำตอบและข้อมูลดีๆมาฝากกัน

กระดาษ
ประวัติความเป็นมา กระดาษ

กระดาษถูกค้นพบว่ามีการประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 2400 ปี ก่อนคริสตกาล ในสมัยของชนอียิปต์โบราณ ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆบนแผ่นวัสดุที่ทำมาจากพืชชนิดหนึ่งที่ชื่อปาปิรุส (Papyrus) ด้วยวิธีนำลำต้นมาฝานเป็นแผ่นบางๆ และนำมาเรียงซ้อนกัน พร้อมทุบให้แบน ก่อนจะนำกาวมาเททับให้ยึดติดกันเป็นแผ่น ดังนั้น คำว่า Paper ที่เป็นชื่อเรียกสากลของกระดาษ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากศัพท์ของชื่อต้นไม้ Papyrus นั่นเอง ทั้งนี้ แผ่นบันทึกที่ชาวอียิปต์ทำขึ้นก็ยังไม่ใช่กระดาษที่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่มีการแยกเส้นใยของพืชออกนั่นเอง

ประมาณปี ค.ศ. 105 มีชาวจีนที่ชื่อ Ts Ailum ได้ค้นพบวิธีทำกระดาษขึ้นได้ครั้งแรก โดยการนำเปลือกของต้นมัลเบอรี่มาผสมกับเศษผ้า แล้วนำมาตีบดในน้ำจนกลายเป็นเส้นใยละเอียด ก่อนจะกรองแยกเอาเส้นใยออกมาสำหรับทำเป็นแผ่น ถือได้ว่าเป็นกระบวนการแรกเริ่มของการผลิตกระดาษที่สมบูรณ์ แต่กระนั้น วันเวลาที่ล่วงมาหลายร้อยปีก็ยังไม่มีการผลิตกระดาษขึ้นใช้ เพราะช่วงนั้น ยังนิยมใช้เศษผ้า และหนังสัตว์ในการจดบันทึกอยู่

ในช่วงหลังปี ค.ศ. 105 จนถึงปี ค.ศ. 1450 ก็มีการทำกระดาษใช้บ้าง แต่ก็ยังไม่นิยมเท่าเศษผ้าหรือแผ่นหนัง แต่ถือว่าในช่วงหลังก่อนปี ค.ศ. 1450 0 จึงเริ่มนิยมใช้กระดาษมาแทนที่เศษผ้าหรือแผ่นหนังมากขึ้นแล้ว

และในปี ค.ศ. 1450 ชาวเยอรมัน ชื่อ Johann Gutenberg สามารถประดิษฐ์เครื่องผลิตกระดาษ Movable ได้สำเร็จ ทำให้ระยะหลังมีความต้องการกระดาษมากขึ้น แต่เครื่องนี้ก็ยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก จึงไม่สามารถพิมพ์กระดาษได้ทันตามความต้องการได้
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

พืชที่นิยมนำมาทำกระดาษในประเทศไทย

  •          จะเห็นว่าสมัยก่อนนั้น กระดาษทำมาจากต้นไม้ซึ่งปัจจุบันก็เช่นกัน กระดาษก็จะทำจากต้นไม้ แต่ไม่ได้ทำจากต้นไม้ทั้งร้อยเปอร์เซนต์เหมือนสมัยก่อน เพราะเราต้องการกระดาษหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสี จึงต้องเติมสารอื่นๆ อีกหลายอย่าง
    ซึ่งมีการใช้สารเคมีช่วยทำปฏิกิริยา โดยต้มชิ้นไม้ในสภาพความกดดัน และอุณหภูมิสูง มีด่าง เช่น โซดาไฟ รวมอยู่ด้วย หรือผสมกับโซเดียมซัลเฟต ตลอดจนแคลเซียมไบซัลไฟต์สำหรับไม้แข็ง
  •           โดยปกติแล้ว ส่วนประกอบหลักของกระดาษจะเป็นส่วนที่เป็นเส้นใยหรือเรียกกันว่า “เยื่อกระดาษ” ประมาณร้อยละ 70-95 แล้วแต่ชนิดของกระดาษ เยื่อกระดาษจะประกอบด้วยเยื่อ 2 ชนิด คือ “เยื่อใยขาว” มีลักษณะหยาบ มีความแข็งแรงสูง ทำมาจากเนื่อไม้อ่อนเมืองหนาว ได้แก่ ไม้พวกสน และสปรูซ ซึ่งต้องนำเข้าจากเมืองนอก เมืองไทยปลูกไม้พวกนี้ไม่ได้ ส่วนเยื่อกระดาษอีกชนิดหนึ่งคือ “เยื่อใยสั้น” มีลักษณะละเอียด ไม่แข็งแรง แต่ทำให้กระดาษแน่น เรียบ ทำมาจากไม้เนื้อแข็งเมืองร้อน เช่น ยูคาลิปตัส กระถินเทพา เบิร์ช แอสเพน เป็นต้น
  •           โดยประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2500 รัฐบาลก็ได้จัดตั้งโรงงานผลิตกระดาษขึ้นอีกแห่งที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา ซึ่งในช่วงนั้นจะใช้ฟางข้าว และหญ้าขจรจบ มาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงสั่งซื้อเยื่อกระดาษมาจากต่างประเทศ หลังจากนั้น จึงเริ่มมีการก่อตั้งโรงงานผลิตกระดาษของเอกชนขึ้น ซึ่งได้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาจากต่างประเทศ และหันมาใช้ไม้ยูคาลิปตัสมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษแทน เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว และสามารถให้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพมากกว่าไม้ชนิดอื่น และใกล้เคียงกับเยื่อกระดาษจากไม้สน
  •           ในประเทศไทยนิยมนำไม้ยูคาลิปตัส และไม้สนมาเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ด้วยการใช้เครื่องจักรตีปอกเปลือกออก หลังจากนั้น ทำการสับ และบดเนื้อไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการต้มเยื่อ และแยกสารชนิดอื่นออก จากนั้น จะเข้าสู่การบดเยื่อ การฟอกสี การผสมเยื่อ การทำแผ่น การอบแห้ง การเคลือบผิว การขัดผิว การม้วนเก็บ และการตัดแผ่น ซึ่งจะมีรายลเอียดในกระบวนการที่ปลีกย่อยในแต่ละขั้นตอน

นอกจากยูคาลิปตัสที่นิยมนำมาทำกระดาษแล้ว ปอสาก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเช่นกันเนื่องด้วย ปอสาเป็นผลจากต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับไผ่ ส่วนยูคาลิปตัส และสนเกี๊ยะนั้น ก็คงเป็นลักษณะเช่นเดียวกับปอ คือ ปลูกกัน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากทำเยื่อกระดาษ สำหรับฟางข้าว และชานอ้อย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำนา ผลิตข้าว และอุตสาหกรรมน้ำตาล มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษเพียงบางส่วน เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ซึ่งมีเซลลูโลส

โดยทั่วไปแล้ว พืชที่ปลูกแล้วนำไปใช้ทำเยื่อกระดาษ หรือกระดาษในประเทศไทยนั้น ปอแก้ว ซึ่งเป็นพืชที่ลอกเอาเส้นใยไปใช้ในอุตสาหกรรมเชือกและสิ่งทอ ก็สามารถนำไปใช้ทำเยื่อกระดาษได้ โดยโรงงานซื้อทั้งต้นที่ตากแห้งไปป้อนโรงงาน นอกเหนือไปจากการใช้ปอสา ไผ่ ยูคาลิปตัส และสนเกี๊ยะ หรือสนสามใบที่หาได้ยาก

   เราได้แนะนำข่าวสาร และสาระความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเล่นการพนันได้ดีมีเกมการเล่นที่จะช่วยให้เล่นได้อย่างที่ท่านเลือก รับสิ่งต่างๆที่ดีมีเกมการเล่นที่ง่ายขึ้นกับ Viva9988 ดาวโหลด  โดยการเล่นพนันที่จะชอบให้เงินกำไรที่ดี มีเกมการเล่นพนันที่จะให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นร่วมเล่นพนันได้ดีเสมอ