Aug 28

ชนิดของปู ทำความรู้จักชนิดต่างๆ พบเจอ “ปู” ชนิดใหม่ในโลกที่สตูล

เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พบเจอ ชนิดของปู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า คณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ค้นพบปูชนิดใหม่ล่าสุดของโลก ซึงมันได้รับการยืนยันจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญ และยังได้รับการตีพิมพ์แล้วอีกด้วย ปูชนิดนี้พบที่ป่าลักษณะหุบเขาที่บริเวณ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ชนิดของปู ปูชนิดใหม่

ปูชนิดใหม่ที่เพิ่งพบเจอไม่นานมานี้ ชนิดของปู

 

ปูม้าที่เพิ่งพบเจอชนิดใหม่นี้เป็นของสกุล Terrapotamon Ng ค.ศ.1986 ที่ได้รับการอธิบายจากป่าคารัส ที่จังหวัดสตูล และคาบสมุทรไทย Terrapotamon thungwa n. SP มีขาผู้ป่วยที่ยาวมากและเผินๆคล้ายกับ T. longitarsus ซึ่งจะเป็นสายพันธุ์ขายาวเพียงชนิดเดียวเท่านั้นในสกุล และพวกเขานั้นสามารถโดดเด่นด้วยสีที่มี คุณสมบัติกระดองตลอดจนโครงสร้างจาก epistome, ซึ่งกระดูกต้นขาชาย cheliped และ gonopod จะเป็นเพศชาย

ชนิดของปู สายพันธุ์ใหม่

จากพื้นที่สตูลในคาบสมุทรไทย เป็นที่น่าแปลกใจเหลือเกินที่พบว่ามี 2 ชนิดใกล้เคียงกันมากที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน แต่ความแตกต่างระหว่างสองชนิดนี้นั้นจะมีความโดดเด่นและไม่ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มแทกซ่าที่แยกจากกัน Terrapotamon thungwa และสามารถแยกออกจากกันได้ง่ายมากโดยจะมีสีสันสดใสเป็นสีแดงสดอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ชัดมาก

 

ทำความรู้จักกับปู ทั้ง 3 ชนิด 

ชนิดของปู ปูทะเล

 

ปูทะเล หรือปูดำ

(ภาษาอังกฤษ คือ Serrated mud crab and Mangrove crab,Black crab ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือScylla serrata) ซึ่งเป็นปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล และมีกระดองกรมรีเป็นรูปไข่สีดำปนกับสีแดงหรือสีน้ำตาลเข้ม ขอบระหว่างนัยน์ตามีจะหนาม4อัน ส่วนทางด้านข้างนัยน์ตาแต่ละข้างมีหนามข้างละ8-9อันเลยทีเดียว ก้ามของมันจะมีหนามแหลม และส่วนขาอื่นๆไม่มีหนามเลย ส่วนตัวผู้จะมีก้ามขนาดใหญ่ที่แข็งแรงกว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัด

 

การเจริญเติบโตด้วยวิธีการลอกคราบนั่นเอง โดยตรงขอบหลังจะเผยออกมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเจริญเติบโตด้วยวิธีการลอกคราบ โดยตรงขอบหลังของกระดองนั้นจะเผยออกให้เห็นกระดองใหม่ยังเป็นเนื้อเยื่อบางๆ ซึ่งจะเรียกว่า ปูสองกระดอง ถ้าหากจะเป็นตัวเมียที่มีความสมบูรณ์ทางเพศจะมีไข่อยู่ในกระดอง ซึ่งพบได้มากในเดือนพฤศจิกายน ปลายสุดขาคู่ที่ 2-4นั้น มีลักษณะแหลมมาก เรียกได้ว่าขาเดินที่ทำหน้าที่ในการเดินเคลื่อนที่ได้ดีอีกด้วย ส่วนทางด้านขาคู่ที่ 5 เป็นขาคู่สุดท้ายที่เรียกว่าขาที่เอาไว้ว่ายน้ำ อยู่บนปลายสุดของขาคู่นี้มีลักษณะแบนคล้ายใบที่พาย ใช้สำหรับการว่ายน้ำอีกด้วย

 

การขยายพันธุ์

ฤดูกาลที่วางไข่ผสมพันธุ์ของปูทะเลนั้นอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนถึงธันวาคม แม่ปูจะได้มีไข่ในระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมและมันจะสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ซึ่งจะวางไข่อย่างชุกชุมในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ไข่ของปูทะเลจะมีสีส้มแดงเข้ม และซึ่งไข่แก่ขึ้นจะเป็นสีน้ำตาลเกือบดำเลยทีเดียว และจะถูกปล่อยออกมานอกกระดองบริเวณใต้จับปิ้งของมัน

ชนิดของปู ปูจั๊กจั่น

 

ปูจั๊กจั่น

(ภาษาอังกฤษ คือ Red Frog Crab  Spanner Crab,KonaCrab  ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ramona vanima)เป็นปูในวงศ์ Raninidae ในถิ่นที่อยู่ตั้งแต่หมู่เกาะฮาวาย ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ไทย จนไปถึงหมู่เกาะ อินโดนีเซีย และ ทางด้านแอฟริกาตะวันออกอีกด้วย ซึ่งจะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Ranina โดยลักษณะทั่วไปนั้นจะมีกระดองที่เป็นทรงรีรูปไข่กว้าง และทางด้านขอบกระดอง ด้านหน้ามีหนามแหลมอย่างมาก จะแบ่งเป็นกลุ่มจำนวนทั้งหมด 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3อัน อีกทั้งด้านบนนั้นมีหนามแหลมแข็งขนาดเล็กมาก ด้านปลายหนามชี้ไปทางส่วนบนหัว

 

และยังปกคลุมทั่วไป อีกทั้งมีก้านตาที่ยาวและตั้งขึ้นจะสามารถเก็บลงในร่องทางด้านหน้าด้านกระดองตากระเปาะทรงรีรูปปลายก้านตาและยัง มีหนวด 2 คู่ขนาดเล็กสั้นหนวดด้านหนึ่งแยกเป็นส่วนเล็กๆ 2  เส้นด้วย ส่วนอีกคู่หนึ่งจะมีฐานเป็นแผ่นแข็งมีขนขึ้นโดยรอบๆ จะพบตามชายฝั่งที่เป็นโขดหิน แหล่งที่จะอาศัยอยู่ มันจะหมกตัวกับพื้นที่ ที่เป็นทรายรอบกองหินหรือแนวหินใต้น้ำระดับน้ำลึกทะเลประมาณ 60 เมตร และกินอาหารที่เป็นซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื้อยอีกด้วย ลักษณะจะมีความยาวประมาณ 7-15 เซนติเมตร (ตัวผู้ประมาณ 7-14 เซนติเมตร ตัวเมียประมาณ 5-8 เซนติเมตร) ปูจั๊กจั่นไม่ค่อยมีเนื้อ

ชนิดของปู ปูม้า

 

ปูม้า 

(ภาษาอังกฤษ คือ Flower crab,Blue crab and Blue swimmer crab,Blue manna crab,Sand crabวิทยาศาสตร์ คือ Portunus pelagicus) จะจัดเป็นปูชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำทะเล ที่จะมีอยู่ในสกุล Portunus ซึ่งจะพบได้ทั้งหมด 90 ชนิดทั่วโลกอีกด้วย และยังพบในน่านน้ำไทยรวม 19ชนิด เว็บไซต์   Ruby888  ได้มีการบอกอีกว่า โดยลักษณะทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนตัว อก และท้อง

ส่วนด้านบนหัวและอกจะอยู่ติดกันเลย โดยมีกระดองหุ้มตอนบน  ทางด้านข้างทั้งสองนั้นเป็นกระดองมีรอยหยักคล้ายฟันเลื้อยจะเป็นหนามแหลมข้างละ 9 อัน และขาจะมีทั้งหมด 5 คู่ คู่แรกเปลี่ยนเป็นก้ามใหญ่จะเอาไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวและจับกินอาหาร ขาคู่ ที่เหลือจะมีขนาดเล็กและมีปลายแหลมที่จะใช้เป็นขาเดิน ขาคู่สุดท้ายตรงปลายจะมีลักษณะเป็นใบที่ใช้พาย และใช้ในการว่ายน้ำ การกระจายพันธุ์ สำหรับปูม้าในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทุกจังหวัดทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยอีกด้วย มาทำความรู้จักกับ สัตว์ชนิดอื่นๆ กันเถอะคะ